top of page

קמחא דפסחא

ע"ש אליעזר שור

בתמיכתכם במפעל "קמחא דפסחא ע"ש אליעזר שור" אתם שותפים להעמקת הקשר  החשוב בין העם התורם והחיילים הנזקקים והבודדים.

נשמח מאד לכל תרומה שלכם! 

תרומות

אליעזר שור נפטר בשנת 2003  אך המפעל שהקים ממשיך להעניק כסף לחיילים בודדים וגם לנזקקים באמצעות קצינות תנאי השירות בחטיבות השונות. החלוקה בהתאם למדיניות הצבא ובאישור כל הגורמים המוסמכים (אכ"א בשיתוף האגודה למען החייל).


נכדו של אליעזר, ברקאי שור, ששירת בחטיבת כפיר ועזר בחלוקת כספי הקמחא דפסחא נפל במבצע "צוק איתן". כספי הסיוע מגיעים כיום בעיקר לשתי חטיבות: חטיבת כפיר בה שירת ברקאי, וחטיבת בית הספר למכ"ים שבמסגרתה לחם ונפל.

העמותה מחלקת כיום את הכסף שנתרם  ליותר מ-400 חיילים!

הכסף משמש אותם לקניות לחג, ולהרגשה טובה שיש מי שמעריך את תרומתם לעם ולמדינה, ונותן להם תמיכה, כספית וגם מוראלית.

המפעל כולו מתנהל בהתנדבות ע"י בני משפחתו של אליעזר וע"י חברים כמו רו"ח פיליפ שטיין, שגוייס למטרה ע"י אליעזר לפני יותר משלושים וחמש שנה ומאז הוא מתמיד להתרים ולתרום!

בתמיכתכם במפעל "קמחא דפסחא ע"ש אליעזר שור" אתם שותפים להעמקת הקשר החשוב הזה בין העם התורם והחיילים הנזקקים והבודדים.

נשמח מאד לכל תרומה שלכם! 

לפני כ-40 שנה התחיל אליעזר שור לטפל בחיילים בודדים, אם בהזמנתם הביתה לסעודות שבת ואם בתמיכה בחבילות לצבא. הוא זיהה כשל בטיפול בחיילים בודדים, ולקראת הפסח היה מקבל שמות של חייליים בודדים ומעביר להם תמיכה כספית של "קמחא דפסחא"- כסף לצורכי החג.

shor.jpg
bottom of page